רות גוטשל
אדריכלות ותכנון עירוני
בנייה רוויה
בנייה ציבורית
תכנון עירוני
בנייה פרטית